För elever

Försäkringar

Ystads kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Protector försäkring. Ange försäkringsnumret och kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Protector försäkring.

Försäkringsgivare: Protector försäkring

Försäkringstagare: Ystads kommun

Omfattning: Skoltid och färd

Försäkringsnummer: 303827

Skadeanmälan

Via telefon: 08 – 410 63 700, mail: skador@protectorforsakring.se eller blankett/formulär på kommunens och Protector försäkrings hemsida