Våra program

Försäljning och service

Inriktning: Försäljning och service

Försäljnings- och serviceprogrammet passar dig som är intresserad av att arbeta med företagande, marknadsföring och försäljning efter gymnasiet.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Försäljnings- och serviceprogrammet

Första året

Första året får du förståelse för hur det är att jobba inom försäljning och service. Du upptäcker vilka uppgifter man kan ha inom kundservice, inköp eller butik, och du läser kurser inom entreprenörskap och servicekunskap. Du får möta människor som jobbar med det du vill jobba med i framtiden genom till exempel mässor och studiebesök.

Andra året

Under ditt andra år fördjupar du dina kunskaper om försäljning och företagande, samtidigt som du får en större förståelse för kundservice och bemötande. Tillsammans med Ung Företagsamhet får du också starta ett eget företag, som du driver under utbildningen.

Sista året

Sista året väljer du inriktning på din utbildning. Du kan välja att läsa kurser som ger dig högskolebehörighet, eller så kan du specialisera dig på ett särskilt område inom ekonomi. Under tredje året gör du även ett gymnasiearbete som har koppling till dina studier och det du vill jobba med efter studenten. Sista året får du också hjälp att utveckla dina talanger ytterligare så att du går väl förberedd ut i högskolevärlden eller arbetslivet.

Möjlighet att driva eget företag

Under utbildningen lär du dig grunderna i marknadsföring och försäljning och du får också möjlighet att prova på att starta och driva eget företag inom Ung Företagsamhet, själv eller tillsammans med andra elever.

Efter gymnasiet

Med en examen inom handel- och administration finns många olika vägar att gå. Du kan bland annat arbeta med följande:

  • Butikssäljare
  • Marknadsförare
  • Inköpare
  • Butiksledare
  • Administratör
  • Starta eget företag