Våra program

Barn och fritid

Inriktning: Fritid och hälsa

Inför hösten 2024 planerar vi att starta Barn- och fritidsprogrammet på Ystad Fria Läroverk.

På programmet kommer du få utveckla din förmåga som ledare, tränare och idrottare genom både teoretiska studier samt praktiska övningar. Utbildningen kommer även att erbjuda flera veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande.

Intresseanmälan»

Dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet

Första året

Du läser studieförberedande ämnen och lär dig hur du tillgodogör dig kunskap på ett framgångsrikt sätt. Mer information om kursutbud kommer inom kort.

Andra året

Du väljer om du vill tillgodogöra dig en högskolebehörighet genom fördjupande kurser. Du kommer även bekanta dig med arbetsplatsförlagt arbete (APL) som hjälper dig omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik. Du fortsätter att bekanta dig med utbildningens huvudspår ’Fritid och hälsa’. I skolan arbetar du teoretiskt så väl som praktiskt och en del av undervisningen sker utanför skolans lektionssalar. Mer information om kursutbud kommer inom kort.

Tredje året

Du sätter din prägel på din gymnasieutbildning genom ditt val av gymnasiearbete och yrkesval. Du bekantar dig ännu mer med din framtida yrkesbransch genom ditt yrkesval och handledning av branschkunniga lärare. Utbildningens arbetssätt lägger särskilt fokus vid de yrkeskompetenser som anses viktiga för din yrkesutgång. Mer information om kursutbud kommer inom kort.

Efter gymnasiet

Utbildningen leder till yrken som:

  • Idrottsledare
  • Personlig tränare/instruktör
  • Elitidrottsutövare

Du kan också skaffa dig högskolebehörighet som gör det möjligt för dig att studera till yrken som:

  • Lärare
  • Fysioterapeut
  • Polis
  • Brandman