Våra program

Samhällsvetenskap

Inriktning: Beteendevetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett studieförberedande program. Därför lägger vi stor vikt vid att du blir väl förberedd för studier vid ett universitet eller högskola. Vi vill att ett samhällsprogram alltid ska vara här och nu, och därför är dagsaktuella händelser och debatter en naturlig del av undervisningen.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet

Första året

Första året i utbildningen fokuseras på dig som individ och du får möjlighet att upptäcka dina kompetenser, dina mål och dina drömmar. Du får upptäcka den breda yrkessfären inom det samhällsvetenskapliga området, med inriktning på olika former av ledarskap. Fokus ligger också på att du som elev ska få effektiva studievanor som ett sätt att förbereda dig för högre studier efter gymnasiet.

Andra året

Andra året börjar programmets karaktär framträda tydligare genom nya inriktnings- och fördjupningskurser och vi fokuserar på bland annat programmets ledarskapsinriktning. Genom samverkan mellan olika ämnen och genom praktiska inslag får du som elev en helhet i utbildningen. Förmågan och möjligheten att påverka undervisningens innehåll blir nu ännu större, vilket stimulerar din självständighet och drivkraft och för dig ett steg närmare ett framtida studie- eller yrkesmål.

Sista året

Tredje året på utbildningen ligger fokus på att du som elev ska utveckla din självständighet, det vill säga känslan av ”jag kan”, för att kunna gå stärkt ut i högskolevärlden eller yrkeslivet. Du får finslipa dina kunskaper, färdigheter och kompetenser inom inriktningen på ett sätt som gör att du senare kan uppnå dina mål med livet efter gymnasiet. År 3 är ett spännande slutår där programinnehållet knyts ihop och där sedan vägen mot framtida studier inom beteendevetenskap ligger öppen.

Inriktningen

Vi erbjuder inriktningen Beteendevetenskap där vi arbetar med praktiskt lärande. Här får du göra, inte bara läsa. Beteendevetenskap är för dig som vill lära dig mer om ledarskap, att arbeta i projekt, självkännedom, gruppdynamik, psykologi och kommunikation.

Efter dina studier

Efter utbildningen kan du söka vidare till en rad högskoleutbildningar. Polis, psykolog och socionom är bara några av de utbildningar du kan fortsätta på. Oavsett vad du så småningom väljer att sikta på inom samhällsområdet ger Samhälle Beteende dig en god grund att stå på.