Vårt koncept

Dina studier

På Ystad Fria Läroverk kännetecknas undervisningen av ordning och reda och genomtänkt pedagogik, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Så här arbetar vi

Det viktigaste för oss är att du ska lyckas med dina gymnasiestudier. För att du ska lära dig så mycket som möjligt och nå bästa möjliga resultat, arbetar vi med lärarledd undervisning, tydliga instruktioner och kontinuerlig feedback. På schemat har vi också sammanhållna lektionspass vilket innebär att en och samma lektion kan innehålla föreläsning, grupparbete, diskussion och praktiska övningar. Du får mycket tid med din lärare vilket innebär att det alltid finns hjälp att få för att komma vidare.

På Ystad Fria Läroverk har vi höga förväntningar på dig och du kan ha höga förväntningar på oss. Med tydliga förhållningsregler skapar vi gemensamt arbetsro och en trygg skola. I en lugn skolmiljö med höga förväntningar och ordning och reda får våra lärare maximalt med utrymme att ägna sig åt undervisning och att utmana eleverna att fördjupa sina tankar och resonemang.

Vi erbjuder varje vecka extra studiepass i matematik, svenska och engelska och du kan också få hjälp med exempelvis studieteknik. De extra studiepassen är bra att gå på när man vill lägga i en extra växel och satsa på att nå högre betyg i någon kurs eller om man behöver extra studietid för att klara kunskapskraven i en kurs.

Dina studier på Fria handlar om:

• Tydlighet kring kunskapskraven och höga förväntningar
• Lärarledd undervisning
• Undervisningsmetoder som gynnar inlärning
• Extra studiepass i olika ämnen och studieteknik
• Kontinuerlig uppföljning och återkoppling
• Höga ambitioner för APL på yrkesprogrammen
• Mål, planeringar, uppföljningar och resultat finns tillgängliga digitalt för eleven